Tisak i dizajn letka

Tisak i dizajn letka

Letak je list manjeg ili srednjeg formata s kraćim tekstom reklamnog ili informativnog sadržaja. Ovo je jedan od najčešćih oblika oglašavanja svojih proizvoda i usluga. Pošaljite nam gotovu pripremu za tisak ili se javite putem e-maila ukoliko trebate izradu letka i za Vas ćemo izraditi letak prilagođen Vašim željama i potrebama.